แบบรายงานประจำเดือน อสม. ประจำปี ๒๕๕๖
 ณัฐดนัย จันทา เวลา : 2012-12-01 21:40:44

 

 

 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำหน่วยบริการ ได้จัดส่งรายงาน อสม. ประจำปี ๒๕๕๕
ดังนี้
๑.รายงานประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่งให้อำเภอภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒.การส่งรายงาน ให้ส่งแบบรายงาน อสม.ภายหลังจากที่ อสม.ได้รับเงินแล้ว (ไม่ใช่ส่งรายงานล่วงหน้า)

งานสุขภาพภาคประชาชน.
๑ ธค.๕๕

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 8 Kb   เข้าดู 710 ครั้ง  ดาวน์โหลด 367 ครั้ง

กลับหน้าหลัก