งานการเงิน/งานการเจ้าหน้าที่

   การส่งเงินสมาชิก ฌกส.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ
 ผช.สสอ. เวลา : 2012-07-25 13:12:25

 

 

 

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ส่งเงิน ฌกส. คนละ 200 บาท ภายใน วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ที่ สนง.สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำส่งสหกรณืต่อไป สามารถ Download รายละเอียดพร้อมรายชื่อสมาชิกได้ที่งานการเงิน/งานการเจ้าหน้าที่

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 887 Kb   เข้าดู 686 ครั้ง  ดาวน์โหลด 232 ครั้ง

กลับหน้าหลัก